Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging.

Til søknadsskjema