Hjemmesykepleie er hjelp og veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet, samt medisinsk behandling i samarbeid med lege.

Innbyggere i Røyken som ønsker hjemmesykepleie må søke via Tildelingsenhet for helse, omsorg og bolig. Hjemmesykepleie innvilges etter en individuell vurdering.

Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien/hjemmetjenesten i ditt distrikt.

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten for helse, omsorg og bolig kan gi mer informasjon.

Ring via servicetorget på 31 29 60 00.

Åpningstid mandag - fredag fra 08.00 - 15.30