Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål – for eksempel hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy og klesvask.

Praktisk bistand og opplæring

Tilrettelegging, veiledning og bistand til personer med funksjonsnedsettelse i den hensikt å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

Praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Dette er en alternativ måte å organisere praktisk bistand for personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren (brukeren) selv organiserer arbeidet til dem som yter bistand (assistenten).

Til søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Telefon

409 07 966
Telefonen er betjent mandag - fredag klokken 08.00 - 15.00

Faks

31 28 35 71

Besøksadresse

Kirkealleen 5, 3470 Slemmestad

Postadresse

Postboks 35, 3470 Slemmestad

Avdelingsleder

Trine Borgen
Telefon: 40 90 79 66
e-post: