Innbyggere som får innvilget praktisk bistand/hjemmehjelp kan få til handling, rengjøring, klesvask og skifte av sengetøy. Brukerne kan velge hvem som skal utføre disse tjenestene.

Innbyggere i Røyken som ønsker hjemmehjelp må søke via Tildelingsenhet for helse, omsorg og bolig – uansett om de ønsker at tjeneste skal utføres av kommunens egen hjemmehjelpstjeneste eller private tilbydere.

Til søknadsskjema

Fritt brukervalg

Fra 1. mars 2017 er det innført fritt brukervalg for hjemmehjelpstjenesten (praktisk bistand) i Røyken kommune. Det betyr at du som har eller får vedtak på praktisk bistand selv kan velge hvem som skal utføre oppdraget.

Utførerne er:

  • Kommunens egen hjemmehjelpstjeneste
  • Gammel nok omsorg AS
  • Orange helse AS
  • Prima helse AS

Tjenesten koster det samme uavhengig av om den leveres av kommunen eller de private. 

Uansett valg av leverandør, må du søke via tildelingsenheten i Røyken kommune.

 

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten for helse, omsorg og bolig kan gi mer informasjon om de ulike valgmulighetene.

Ring via servicetorget på 31 29 60 00.

Åpningstid mandag - fredag fra 08.00 - 15.30