Røyken kommune ønsker å ha fokus på å fremme livskvalitet i alle livets faser.

Forebyggende team for seniorer, bestående av en sykepleier og en ergoterapeut, har siden våren 2015 tilbudt hjemmebesøk for seniorer det året de fyller 78 år, som ikke allerede har kommunale tjenester.