Tilbud til personer som ikke selv kan ivareta sitt behov for sosial kontakt og aktivisering innenfor området eldre, psykiatri og funksjonshemmede.