Avlastning i og utenfor institusjon for barn og unge.

Innvilges til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver, basert på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Avlastning kan gis i avlastningshjem eller i private hjem.