Helsekafeen er et tilbud til alle voksne over 18 år i både Hurum og Røyken. Dette er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Helsekafé høsten 2018:

  • 20. september
  • 4. oktober
  • 18. oktober
  • 1. november
  • 15. november
  • 29. november

Klookkeslett: 12.00 – 14.00.

Sted: Røykenbadet, Bassengveien 1, 3440 Røyken.

Gratis

Helsekafeen er gratis, og er et tilbud til alle voksne over 18 år i både Hurum og Røyken. Det er bare å møte opp. Helsekafeen er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Program høst 2018:

Dato

Tema

Gjest

20.9.

Tankemesteren  -

v/polfarer Steffen Dahl.

Friskliv

04.10

Sjakk, men ikke matt. Entusiaster presenterer spillet og intrigene. Hurum sjakklubb deltar.

Sanger Line Norvik

18.10

Dine rettigheter v/pasient- og brukerombudet i Buskerud – Edita Delic.

NRK TV-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjon. Vi får en kort presentasjon. 

01.11.

Demensvennlig samfunn, hva er det og hvordan får vi det til? v/prosjektleder Rita Weum.

Presentasjon av Randis logopedtjeneste v/ Randi Bjor Hognestad.

15.11.

Å leve med KOLS - forebygging og behandling, mestring og muligheter v/sykepleier Brit Drægni.

Diktlesing v/Wenche Johansen

29.11.

«Vi spør alle, og dere blir med» v/ Vanja Konradsen fra Frivillig.no.

Presentasjon av frivilligsentralene i Hurum og Røyken v/Kjersti Smedstad og Christian Vesseltun.

Samarbeid

Helsekafeen er et samarbeid mellom Forebyggende team for seniorer i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kreftkoordinator og demenskoordinator. Frivillige lag og foreninger vil også delta aktivt i tilbudet.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om dette tilbudet? Ta kontakt med Forebyggende team for seniorer.

Anne Cecilie Strandslett
E-post:
Mobil: 409 02 750

Svetlana Ssanova
E-post:
Mobil: 408 09 756

Gyri Skoglund
E-post:
Mobil: 911 89 048