Helsekafeen er et tilbud til alle voksne over 18 år i både Hurum og Røyken. Dette er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Helsekafé høst 2019:

  • 12. september
  • 26. september
  • 10. oktober
  • 24. oktober
  • 7. november
  • 21. november

Klokkeslett: 12.00 – 14.00.

Sted: Teglen kirke- og kulturbygg på Spikkestad.

Gratis

Helsekafeen er gratis, og er et tilbud til alle voksne over 18 år i både Hurum og Røyken. Det er bare å møte opp. Helsekafeen er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Program høst 2019:

Dato

Tema og gjester

12. september

Biolog Dag Olav Hessen kommer for å snakke om temaet "Født sånn eller blitt sånn?"

26. september

Lise von Krog snakker om smart kosthold for bedre helse.

10. oktober

Anngunn Flatebø Dårflot snakker om psykisk helse og hvordan fotografering kan være helsefremmende. 

24. oktober

Psykolog Ragnhild Bang Nes snakker om hverdagsglede og lykkebegrepet.

7. november

Carsten O. Five snakker om privatøkonomi, sparing og økonomisk investering.

21. november

Runar Bakke, Dosent Emeritus ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, kommer for å snakke om alderdom. «Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle».  

   
 

Programmet er med forbehold om endringer

Samarbeid

Helsekafeen er et samarbeid mellom Forebyggende team for seniorer i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kreftkoordinator og demenskoordinator. Frivillige lag og foreninger vil også delta aktivt i tilbudet.

Kontaktinformasjon

Forebyggende team for seniorer:
Anne Cecilie Strandslett
E-post: Mobil: 409 02 750

Svetlana Ssanova
E-post:
Mobil: 408 09 756

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken:
Gyri Skoglund
E-post: Mobil: 911 89 048

Demenskoordinator:
Kristin Laache
E-post: Mobil: 408 21 992

Kreftkoordinator:
Karianne Utgaard Bøhn
E-post: Mobil: 469 45 910