Helsekafeen er et tilbud til alle voksne over 18 år i både Hurum og Røyken. Dette er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Helsekafé våren 2019:

  • 24. januar
  • 7. februar
  • 21. februar
  • 7. mars
  • 21. mars
  • 4. april
  • 2. mai
  • 16. mai

Klokkeslett: 12.00 – 14.00.

Sted: Røykenbadet, Bassengveien 1, 3440 Røyken.

Gratis

Helsekafeen er gratis, og er et tilbud til alle voksne over 18 år i både Hurum og Røyken. Det er bare å møte opp. Helsekafeen er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Program vår 2019:

Dato

Tema og gjester

24. januar

Fra utenforskap og nederlag til livet på toppen - verdier og inkludering. Ved Aiman Shaqura.

"Under åpen polar himmel". Sanger ved Berit Mælands møte med arktis. 

7. februar

Hva gjør vi når ulykken rammer? Bli tryggere på førstehjelp. Ved Røyken brann og redning.

21. februar

Psykisk helse og medmenneskelighet. Ved Nina Mikkelsen og Monica Telle Fjeld.

"Den siste sang". Berit Mæland tar deg med inn i hvordan hun bruker sang i sitt møte med pasienter som er i livets siste fase.

7. mars

Døden - en del av hverdagen. Ved institusjonsprest Janneke Riskild.

Wenche Johansen leser fra sin diktsamling.

21. mars

Det må være attraktivt å gå for alle! Trygg i trafikken. Ved Forebyggende team for seniorer.

"Danse mot vår". Berit Mæland deler øvelser for sangteknikk. Alle kan synge - eller lære seg å synge!  

4. april

Hjerneslag - forebygging, virkning, rehabilitering og oppfølging etter hjerneslag. Ved Svein Bugge Persson, leder i Slagrammedes forening.

Hva kan en logoped gjøre etter hjerneslag? Ved logoped Randi Bjor Hognestad.

2. mai Aldring, helse og alkohol. Utfordringer og muligheter. Ved lege Fred Rune Rahm, KoRus Sør (Kompetansesenter rus region sør)
16. mai

Med blikk for fotografi. Ved Jan Erik Bamrud, leder i Drammen fotoklubb.

"Ja, vi elsker". Berit Mæland deler et utvalg musikalske perler som med sine tekster og melodier er en del av vår nordiske kulturarv. Klassisk norsk og nordisk musikk.

 

Programmet er med forbehold om endringer

Samarbeid

Helsekafeen er et samarbeid mellom Forebyggende team for seniorer i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kreftkoordinator og demenskoordinator. Frivillige lag og foreninger vil også delta aktivt i tilbudet.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om dette tilbudet? Ta kontakt med Forebyggende team for seniorer.

Anne Cecilie Strandslett
E-post:
Mobil: 409 02 750

Svetlana Ssanova
E-post:
Mobil: 408 09 756

Gyri Skoglund
E-post:
Mobil: 911 89 048