Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med forebygging, habilitering, rehabilitering og behandling. Tjenesten kan omfatte vurdering, utredning og veiledning, samt trening individuelt og i grupper.

Kommunal fysioterapitjeneste

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud.

Kommunale fysioterapeuter bistår barn og voksne med nedsatt funksjonsevne. Fysioterapeutene har lang tradisjon i å jobbe med funksjonsfremmende og fallforebyggende tiltak gjennom vurderingsbesøk, informasjon, tilrettelegging og tilpasset trening.

Tjenestetilbudet er rettet mot brukere som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på fysikalske instituttene.

Tjenesten krever ikke henvisning fra lege. Brukeren selv, pårørende, skole eller barnehage kan ta kontakt med fysioterapitjenesten gjennom servicetorget i Røyken kommune. Se høyre felt for kontaktopplysninger. Hvis brukeren ikke selv henvender seg til tjenesten må det finnes et samtykke fra den berørte eller foresatte.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale

Fysioterapeuter med avtale (driftstilskudd) jobber på fysikalske institutt i Røyken kommune.

Henvisning fra lege til fysioterapi er nødvendig. Det er diagnosen som avgjør om det er fri behandling eller om man må betale egenandel. Timebestilling gjøres direkte ved det enkelte institutt. Se kontaktinformasjon under.  

Ergoterapi

Ergoterapeutene bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav. Ergoterapeutene gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Ergoterapeuter arbeider med å fremme deltakelse og inkludering i hverdagslivet, gjennom bla. utvikle menneskets mestring, tilrettelegging av aktiviteter og endring av omgivelser gjennom tilpasning og tilrettelegging med hjelp av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapeuten utfører vurdering og trening i hjemmet, på arbeid, i barnehager og på skoler. Ergoterapeutene har et tett samarbeid med servicemedarbeiderne i kommunen.

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud. Ergoterapeutene i Røyken kommune yter tjenester til barn og voksne i kommunen.

Krever ikke henvisning

Tjenesten krever ikke henvisning fra lege. Brukeren selv, pårørende, skole eller barnehage kan ta kontakt med ergoterapitjenesten gjennom servicetorget i Røyken kommune. Se høyre felt for kontaktopplysninger. Hvis brukeren ikke selv henvender seg til tjenesten må det finnes et samtykke fra den berørte eller foresatte

Kontaktinformasjon fysioterapi og ergoterapi

Servicetorget
Åpningstider: 8.00 - 15.30
Telefon: 31 29 60 00
E-post: