Røyken kommune ønsker å ha fokus på å fremme livskvalitet i alle livets faser.

Forebyggende team for seniorer, bestående av en sykepleier og en ergoterapeut, har siden våren 2015 tilbudt hjemmebesøk for seniorer det året de fyller 78 år, som ikke allerede har kommunale tjenester.

Hjemmebesøket har fokus på helse, ressurser, fysiske og sosiale aktiviteter, fallforebygging, ernæring, sikkerhet i bolig og informasjon om kommunale og frivillige tilbud. Gjennom samtalen ønsker vi å bidra til at den enkelte ser sine egne ressurser og muligheter. Å tenke gjennom sin egen situasjon i hverdagen og reflektere rundt det å være 78 år. At vi kan bidra gjennom relevante og åpne spørsmål til å utfordre den enkelte til å tenke over sin egen situasjon og egne valg.

Mellom 70-80% av de som har fått tilbudet har til nå takket ja. Hensikten med hjemmebesøket er å bidra til at alle over 78 år som bor hjemme skal føle seg trygge, oppleve livskvalitet, beholde og bevare helse og styrke det sosiale nettverket.

Kontaktinformasjon:

Anne Cecilie Strandslett, ergoterapeut. Tlf. 40 90 27 50 e-post:

Svetlana Ssanova, sykepleier. Tlf. 40 80 97 56 epost: