Ferdighetssenteret for helsepersonell er et av kommunens tiltak for å øke kompetansen blant helsepersonell som jobber innenfor pleie og omsorg.

For å kunne levere god og trygg pasientbehandling jobbes det kontinuerlig med å styrke kompetansen til vårt helsepersonell. Ferdighetssenteret er et av kommunens tiltak for å øke kompetansen til ansatte i helse og omsorg.

På Ferdighetssenteret vil det være mulig å øve på ulike tekniske ferdigheter, alene eller organisert med instruktør. Det vil bli gitt teoretisk undervisning, men også praksisnær opplæring med konkrete eksempler fra hverdagslige pasientsituasjoner. Til Ferdighetssenteret er det tilknyttet instruktører med kompetanse innen ulike spesialfelt.

For mer informasjon, kontakt: