All informasjon om hvem du har som fastlege, om å bytte fastlege, se mine resepter, mine vaksiner, kjernejournal med mer, kan du finn på helsenorge.no

Bytte fastlege eller se på oversikt over fastleger i Røyken.

Oversikt over ferieavvikling til fastlegene sommer 2019.