Røyken kommune har en egen demenskoordinator som skal veilede pasienter og pårørende.

Demenskoordinator skal være et bindeledd mellom personer med demens, pårørende og hjelpeapparatet og samarbeider tett med de ulike helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Pårørendeskole arrangeres en gang i året.

Forutsigbarhet og trygghet

Personer med demens eller kognitiv svikt er ikke en ensartet gruppe. De har som alle andre ulike behov og interesser. God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelle tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livssituasjon og sykdomshistorie.

Personer med demens og deres pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i møte med tjenesteapparatet, og tilbudet skal være basert på et helhetlig menneskesyn.

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hvorfor er demensutredning viktig:

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Tilrettelegge hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende
 • Sette i gang tiltak i riktig tid

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator:

Kristin Laache

Telefon 408 21 992

E-post:

Prosjektleder demensvennlig samfunn:

Rita Weum

Telefon: 476 22 216

E-post: