Demensavdelingen består av et dagsenter og et bokollektiv som er samlokalisert på Spikkestad.

Dagsenteret

  • Åpent mandag til fredag på dagtid.
  • Det er 2 personer på jobb.
  • Mandag er forbeholdt eldre. De andre dager er for personer med kognitiv svikt.
  • Fokus på kosthold og aktiviteter. 

Bokollektivet

  • har 8 leiligheter.
  • Her er det personale hele døgnet; 2 på dag, 2 på kveld og 1 våken nattevakt.
  • Demensavdelingen har også en demenskoordinator i hel stilling.    

Kontaktinformasjon

Tlf. dagsenteret: 31292520                       

Tlf.  bokollektivet: 31292528

Tlf. avdelingsleder: 40912519

Besøksadresse: Bølstadveien 31B Avdelingsleder: Brit Nesset