Bråset bo- og omsorgssenter ligger like ved Røyken sentrum, 35 minutters kjøring fra Oslo sentrum og 15 minutter fra Drammen sentrum.

Togene på Spikkestadbanen stopper ved Røyken stasjon. Det går buss til Røyken sentrum fra Drammen, Slemmestad og Sætre. Noen bussavganger på Brakars rute 84 går helt opp til Bråset. 

Parkering

Det er flere parkeringsmuligheter ved Bråset bo- og omsorgssenter.

  • Utenfor hovedinngangen (korttidsparkering). Her er det også merkede plasser for bevegelseshemmede.
  • Bortenfor hovedinngangen (langtidsparkering): Kjør forbi hovedinngangen, retning Røyken sentrum. Parkeringsplasser er å finne på to nivåer på venstre side.
  • Alle ansatte skal parkere på parkeringsplassen nærmest Røyken sentrum.

Parkeringsplassen utenfor Røyken og Hurum legevakt er reservert legevakten, hjelpemiddelsentralen, vaktmester og annen transport i forbindelse med leveranser.