Beboere ved Bråset bo- og omsorgssenter får gratis tannhelsetilbud.

Tilbudet om fylkeskommunalt tannhelsetilbud gjelder beboere som:

  • har hatt regelmessig hjemmesykepleie og nå er korttidspasient for en periode på mer enn tre måneder
  • bor fast på Bråset bo- og omsorgssenter.

Tilbudet er gratis. Dersom pasienten velger å takke nei til tilbudet, må pasienten bekoste annen behandling selv.

Undersøkelse og eventuell behandling gjøres av tannpleier, eventuelt tannlege ved behov. Tannpleier kommer med jevne mellomrom til avdelingene og kan foreta undersøkelser på den enkeltes rom.

Personalet hjelper deg å skaffe innmeldingsskjema og videresender ønske om undersøkelse/behandling for deg. Du finner brosjyre fra tannhelsetjenesten i resepsjonen.