Enhetsleder:

Susanne Tranvåg Øren

Kvalitets- og nestleder:

Stine Kilden

Seksjonsleder fellestjenester:

Helene Farstad Jahren

Avdelingsleder renhold:

Maria Tøndel

Seksjonsleder langtid og korttid:

Ellen Marie Lindholm

Avdelingsleder A1, A2/3 og B1/2 (Avdelinger for pasienter med demenssykdom):

Njål Standal

Avdelingsleder B3/4 og B5/6:

Linda Husebø-Hansen

Avdelingsleder A5/6 og B7/8:

Anne Karin Bjørndalen

Avdelingsleder C4 (Rehabiliteringsavdelingen) og C5/6:

Ingrid Sagaas

Avdelingsleder A4 (Lindringsavdelingen) og C7/8:

Camilla Bjørnstadjordet

Avdelingsleder C1/2 og C3:

Britt Lauritzen

Aktivitør:

Hedda Marie Nyland