Enhetsleder:

Susanne Tranvåg Øren

Fagleder (stedfortreder for enhetsleder):

Ellen Marie Lindholm

Kvalitetsleder:

Anett Alstad

Husøkonom:

Helene Farstad Jahren

Overlege:

Jens Eskerud

Avdelingsleder A1 og B1/2:

Njål Standal

Avdelingsleder B3/4 og B5/6:

Linda Husebø-Hansen

Avdelingsleder A2/3 og C1/2:

Ann Christin Gulbrandsen

Avdelingsleder A4:

Camilla Bjørnstadjordet

Avdelingsleder C3 og C4:

Britt Lauritzen

Avdelingsleder C5/6 og C7/8:

Ingrid Sagaas

Avdelingsleder B7/8 og A5/6:

Anne Karin Bjørndalen