Bråset har en egen institusjonsprest som kommer en gang i uken. Institusjonspresten sin oppgave er å være tilgjengelig for beboere, pårørende og pleiere for samtaler.

I møte med alderdom, sykdom og død, kan man møte på reaksjoner som det kan være nyttig å reflektere rundt. Presten kan her være en god samtalepartner.

Institusjonspresten på Bråset heter Janneke Riskild. Hun ble først utdannet som sykepleier, med videreutdanning i diakoni. Som diakon arbeidet hun blant annet med forskjellige typer sorggrupper,- barn og ungdom, for skilte, og for enker og enkemenn. Hennes interesse for teologi førte henne over på teologistudie som hun fullførte sommeren 2009. Riskild sitter i Etisk råd i Asker kommune.

Andakt holdes på torsdager kl. 12.00, og er åpen for beboere, pårørende og andre som ønsker å delta. Ansvar for andaktene rullerer mellom prestene i Røyken; Østenstad og Holmen. Se oppslag, eller spør personalet.

Kontaktinformasjon

Janneke Riskild
E-post: 
Telefon: 906 85 045