Brukerrådet skal være et rådgivende organ for administrasjonen ved Bråset bo- og omsorgssenter. Rådet er beboernes organ for å fremme dialog mellom beboerne og administrasjonen.

Brukerrådet skal involveres i:

  • Utarbeidelse av virksomhetsplan
  • Utvikling av tjenestetilbud
  • Oppfølging av brukerundersøkelser

Brukerrådet kan gi råd eller fremme ønsker til budsjett og interne disposisjoner. Brukerrådet skal være høringsinstans for politikerne i kommunene. Brukerrådet kan fremme egne saker ved behov.

I brukerrådet på Bråset deltar pårørenderepresentanter, ansattrepresentanter, representanter fra ledelsen på Bråset og aktivitetskoordinator. Brukerrådet er ansvarlig for valg av brukerrepresentanter til rådet.

Har du innspill?

For at omsorgssenteret skal kunne gi et best mulig tilbud, er det viktig med tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. Brukerrådet - som består av pasienter og pårørende - ønsker derfor innspill fra deg. Har du ros, ris eller forslag til forbedring - kontakt oss.

Spørsmål kan rettes til leder av brukerrådet: Knut Erik Johansen.
E-post:

 Oppdatert kontaktliste henger i forgangen ved hovedinngangen. Her henger også en postkasse som kan brukes ved henvendelser til brukerrådet.

Brukerrådet skal:

  • Uttale seg om saker som har konsekvenser for pasient og pårørende
  • Være i dialog med myndigheter, politiske organer, organisasjoner og allmennheten generelt

I brukerrådet på Bråset deltar pårørenderepresentanter, ansattrepresentanter, representanter fra ledelsen på Bråset og aktivitetskoordinator. Brukerrådet er ansvarlig for valg av brukerrepresentanter til rådet.

For at omsorgssenteret skal kunne gi et best mulig tilbud, er det viktig med tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. Brukerrådet - som består av pasienter og pårørende ønsker derfor innspill fra deg. Har du ros, ris eller forslag til forbedring - kontakt oss. Oppdatert kontaktliste henger i forgangen ved hovedinngangen. Her henger også en postkasse som kan brukes ved henvendelser til brukerrådet.