Våre pasienter kan delta på individuelt tilpassede aktiviteter gjennom dagligdagse gjøremål i avdelingene. Vi har også en rekke fellesaktiviteter.

Aktiviteter som henting av post, matlaging og bretting av tøy anser vi som viktig for å føle mestring i hverdagen.

I tillegg til den miljøterapeutiske behandlingen, tilbyr vi en stor variasjon av andre fellesaktiviteter. Vi har en egen aktivitør i 80% stilling som planlegger og hjelper til med gjennomføringen av aktivitetene.

Eksempler på fellesaktiviteter som tilbys: 

 • Konserter
 • Andakt i regi av Den Norske Kirke
 • Høytidsrelaterte arrangementer
 • Lese- og samtalegrupper
 • Sittedans (bevegelse til musikk)
 • Bingo
 • Generasjonsgruppe
 • Sang
 • Spill
 • Turer
 • Maling

I slutten av måneden henges det opp nye oversikter over aktivitets- og kulturtilbudet for den neste måneden, både ved hovedinngangen og på korktavlen på avdelingen.

Hver mandag kommer det i tillegg en oversikt over ukens aktiviteter. Pårørende til alle våre pasienter kan få månedsoversikten tilsendt på e-post. De må da sende en e-post til .