Hvert år sendes millioner av brev fra det offentlige til norske postkasser. Flere og flere av disse brevene blir sendt digitalt, og det er lurt å ha en digital postkasse.

Digital post er langt sikrere, raskere og mer miljøvennlig enn papir. Viktige dokumenter blir trygt oppbevart og er tilgjengelige for deg, hele døgnet. Husk at digital post ikke er det samme som e-post.

 

Fra våren 2017 av vil du kunne oppleve å få brev fra kommunen levert digitalt i din postkasse i Altinn, e-Boks eller Digipost.

Du vil fortsatt kunne oppleve å få post på papir fra oss selv om du har opprettet en digital postkasse. Det er fordi det vil ta litt tid før alle våre virksomheter har tatt i bruk digital postkasse for alle tjenestene sine.

Du vil få et varsel på SMS og/eller e-post når du får post levert i din digitale postkasse.  Dersom du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot kommunikasjon på nett.

To godkjente leverandører

Det finnes kun to offentlig godkjente leverandører av digital postkasse. De heter Digipost og e-Boks.

Servicetorget kan veilede deg i hvordan du bruker digital postkasse.

På nettsiden Norge.no finner du mer informasjon om digital post og hvordan du velger og oppretter en digital postkasse.

Du kan også følge utviklingen - nasjonalt og i Røyken - på utviklingen av antall innbyggere som tar i bruk digital postkasse. Denne oversikten finner du på nettsidene til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).