Hvert år sendes millioner av brev fra det offentlige til norske postkasser. Flere og flere av disse brevene blir sendt digitalt, og det er lurt å ha en digital postkasse.

Digital post - private

Digital post er langt sikrere, raskere og mer miljøvennlig enn papir. Viktige dokumenter blir trygt oppbevart og er tilgjengelige for deg hele døgnet. Husk at digital post ikke er det samme som e-post.

Fra våren 2017 av vil du kunne oppleve å få brev fra kommunen levert digitalt i din postkasse i Altinn, e-Boks eller Digipost.

Se ytterligere informasjon på Norge.no

Du vil fortsatt kunne oppleve å få post på papir fra oss selv om du har opprettet en digital postkasse. Det er fordi det vil ta litt tid før alle våre virksomheter har tatt i bruk digital postkasse for alle tjenestene sine.

Du vil få et varsel på SMS og/eller e-post når du får post levert i din digitale postkasse. Dersom du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot kommunikasjon på nett

Servicetorget kan veilede deg i hvordan du bruker digital postkasse.

Du kan følge utviklingen, både nasjonalt og i Røyken, på antall innbyggere som tar i bruk digital postkasse. Denne oversikten finner du på nettsidene til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Digital post - næringsliv

Normalt er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn, mens posten håndteres av andre. For å gi tilgang til virksomhetens meldingsboks i Altinn, er det nødvendig å gi spesiell tilgang til personer som har denne oppgaven.

Veiledning for roller og tilgangsstyring i Altinn

For alle typer virksomheter er det viktig at det blir registrert en varslingstjeneste med mobilnummer eller e-postadresse for varsling når nye meldinger blir mottatt. Veileder for varsling av post i Altinn finnes på side 14 i veiledningen som det er link til i avsnittet over.