Har du gjort en vurdering av brannsikkerheten på hytta? Vi gir deg noen råd om hvordan du kan sørge for trygg hyttekos.

Alle hytter skal ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslokkingsapparat eller husbrannslange.

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Bruk av åpen ild utgjør minst 40 % av alle hyttebranner. De fleste branner skyldes menneskelig adferd. Det betyr at du selv kan gjøre mye for å redusere hyttebrannfaren.

Sjekkliste for hytteturen

  • Sjekk alltid røykvarsleren når du kommer på hytta. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Røykvarsleren skal kunne høres på alle soverom med lukkede dører.
  • Brannslokkingsapparat og/eller husbrannslange er synlig og lett tilgjengelig. Egenkontroll av brannslokkeutstyr gjennomføres jevnlig.
  • Det er tilstrekkelig rømningsmuligheter.
  • Sørg for regelmessig feiing av skorsteinen.
  • Har du propananlegg, sjekk at det ikke er lekkasjer på slanger, rør eller koblinger.  Ved å montere en gassvarsler, i rommets laveste punkt, blir du varslet før en eventuell gasslekkasje blir kritisk.
  • Har hytta innlagt strøm, sjekk at det elektriske anlegget og elektriske apparater er i god stand.
  • Ved nødssituasjon ring brannvesenet:  110.

Vil du lese mer om trygg hyttekos kan du gå inn på brannvernforeningen sine sider.