Når ved og olje brenner, dannes sotpartikler som setter seg fast på innsiden av pipa, på vei ut. Ved fyring over tid kan dette sotlaget bli ekstra tykt og antenne dersom man fyrer ekstra hardt en dag. Det oppstår da en såkalt pipebrann.

Steng ventiler og luker

Hvis du oppdager pipebrann må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Hvis det ikke er fyr i peisen kan du også stenge peisspjeldet. Er det fyr i peisen må du ikke stenge spjeldet. Da vil røyken komme inn i rommet.

Unngå spredning

Ved etasjeskillene kommer treverk og annet brennbart materiale inntil pipa. Når det brenner i pipa kan dette ta fyr. Vær derfor ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasjeskillene og hold godt øye med loft og kjeller. Hvis du oppdager at brannen sprer seg i etasjeskillene kan du prøve å slokke med vann eller brannslokkeapparat.

Slokke pipebrann

Slokkingen av pipebrann bør du overlate til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Husk at du ikke må sette deg selv i fare. Du må alltid evakuere før det blir farlig å oppholde seg inne.

Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av feieren.