Komfyren er hjemmets største brannkilde. Med en komfyrvakt slår komfyrplatene seg av når det oppstår farlige situasjoner.

Komfyrbrann som følge av såkalt tørrkoking er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme eller sovne fra komfyren.

Alle trenger komfyrvakt

Komfyrvakten kutter strømmen automatisk hvis du glemmer å slå av komfyrplaten. Det er en god investering som gjør hverdagen din mer brannsikker. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at de glemmer eller sovner fra komfyren.

Slik virker komfyrvakten

En komfyrvakt består av to deler: en del som overvåker platetoppen for overoppheting, og en del som ligger skjult bak komfyren eller er plassert i sikringsskapet. Dersom overvåkingsdelen oppdager brannfare på platetoppen, gir komfyrvakten et varsel. Om ingen reagerer på varselet, slås strømmen til komfyren av.

Komfyrvakten overvåker altså varmeutviklingen på selve platetoppen. Den overvåker ikke varme i stekeovnen. Stekeovnsbranner gir vanligvis ikke like alvorlige branner som platetopp, selv om mat som glemmes i stekeovnen kan forårsake giftig gass.

Har du induksjonstopp anbefaler vi også at du monterer komfyrvakt. Induksjonstopper er tryggere enn tradisjonelle platetopper, men fordi branner ofte oppstår i en kjele som blir stående for lenge på platen, kan det oppstå branner selv med en induksjonstopp.

Noen komfyrprodusenter oppgir i tillegg at det finnes innebygget komfyrvakt i komfyren.

Les bruksanvisningen

For å sikre at komfyrvakten reagerer på brannfarlige situasjoner, samtidig som at den ikke gir falske alarmer og unødige strømutkoblinger er det viktig at du setter deg inn i og følger bruksanvisningen for din komfyrvakt.

Ulike typer og pris

Det finnes to ulike typer komfyrvakt: de som skal kobles til via ledning i stikkontakt, og de som skal kobles til det faste elektriske anlegget. Disse fungerer likt og har samme kvalitet. Komfyrvakter koster fra rundt 3500 kroner.

Montere selv

Komfyrvakter som skal plugges i stikkontakten kan du montere selv. Disse kjøper du enklest på nett, for eksempel i forsikringsselskapenes nettbutikker.

Bruke elektriker

Komfyrvakter for fast tilkobling må monteres av en elektriker. Ofte kjøper du også slike komfyrvakter av elektrikeren, i forbindelse med monteringsjobben. Husk å be om dokumentasjon på at produktet oppfyller kravene i normen.

Hvor kjøpe komfyrvakter?

FG-godkjente komfyrvakter kan du kjøpe blant annet på Elkjøp, Lefdal, tryggogsikker.no, sikkerhetsbutikken.no og if-sikkerhet.no.

På Finans Norge finner du oversikt over FG-godkjente komfyrvakter

Et krav i nye anlegg

Det er i dag krav til komfyrvakt i alle nye boliger. Ved oppussing gjelder kravet om komfyrvakt dersom det legges opp ny kurs til kjøkkenet.  Det betyr at det skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget.

Krav til komfyrvakter

For å sikre kvaliteten på komfyrvakter er det laget en felles, internasjonal norm som stiller en rekke krav til komfyrvaktene. Normen heter NEK EN 50615. Sjekk merkingen på produktet eller spør i butikken om komfyrvakten du skal kjøpe er testet etter kravene i normen.

Rabatt på forsikring

Noen forsikringsselskaper gir deg rabatt på forsikringspremien hvis du har installert en godkjent komfyrvakt. Sjekk med ditt forsikringsselskap om dette gjelder for deg.

Gratis for spesielt utsatte

For spesielt utsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis. Sjekk hos din lokale hjelpemiddelsentral hvilke vilkår som gjelder. Kommunale ergoterapeuter eller hjemmesykepleiere kan hjelpe til med søknad. Om du får tilbud om komfyrvakt, be om en vakt som oppfyller de nye kravene.

Kilde: http://www.sikkerhverdag.no/