Grilling hører sommeren til, men husk brannfaren.Brannvesenet har årlig utrykning til branner grunnet grilling. Spesielt når det er tørt i marka må det vises særdeles forsiktighet når du griller.

Norsk brannvernforening har utarbeidet noen grillvettregler for trygg grilling. Følg grillvettreglene for å unngå brann.

Engangsgrill/kullgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den tømmes i egnet beholder, med lokk. Det kan ligge såkalte ”kalde glør” i asken.
 • Engangsgrill bør slukkes med vann etter bruk

Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Grillvettreglene

 • All grilling skal foregå utendørs
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 • Ha alltid et slokkemiddel i nærheten ved grilling. For eksempel en hageslange, en bøtte vann eller et brannslokkeapparat.
 • Hold det ryddig rundt grillstedet.
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.