I Røyken kommune er det kun tillatt å benytte fyrverkeri på nyttårsaften mellom kl. 18:00 - 02.00. For å benytte fyrverkeri andre dager må det innhentes tillatelse god tid i forveien fra politiet.

Salg

Alminnelig salg er kun tillatt i tiden 27.12-31.12.
Salg av fyrverkeri i klasse 2 og 3 er kun tillatt til personer over 18 år. Dokumentasjon kan forlanges.
Det er kun tillatt med salg over disk. NB! Husk å få med beskyttelsesbriller!

Bruk

Gjeldende politivedtekter bestemmer at det er forbudt på, over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted å brenne av krutt, fyrverkeri (pyroteknisk vare) eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse, jfr. politivedtektene i kommunen.

Vanlige aktsomhetskrav må oppfylles. Det kan bli reagert med bøteleggelse hvis gitte bestemmelser overtredes.

Gode råd

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet følgende retningslinjer:

1. Forbered fyrverkerioppskytingen - bruk verneutstyr
2. Les bruksanvisningen nøye før bruk
3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
5. Bruk tennstav
6. Sitt på huk, tenn lunten og gå unna
7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
9. Hold god avstand fra oppskytingen.
10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

For mer informasjon om bruk av fyrverkeri se nettsiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - www.dsb.no.

Fyrverkerireglene

Følg disse reglene for tryggere bruk av fyrverkeri

Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid

Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene. Det er 18 års aldergrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn som bruker stjerneskudd skal alltid passes godt på av en voksen.

Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

Bruk tennstav

Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri

Bruk beskyttelsesbriller

For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.

Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på

Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

Hold god avstand fra oppskytingen

Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

Før du kjøper fyrverkeri

Visste du at det er 18-årsgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri, og at det er ulovlig å ta med seg fyrverkeri fra utlandet?

Følg aldersgrensen

Aldersgrensen for å kjøpe og bruke fyrverkeri er 18 år. For små stjerneskudd er aldergrensen 12 år. Barn må aldri bruke stjerneskudd uten at voksne passer på. Sjekk alltid merkingen på produktet og følg aldergrensen som står der.

Kjøp trygt

Det er bare butikker og forhandlere med tillatelse fra kommunen, ved brannvesenet, som har lov til å selge fyrverkeri. Salg av fyrverkeri til forbruker kan bare skje over disk i tidsrommet 27. til 31. desember. Er du i tvil om alt er i orden der du skal handle, bør du kreve å få se tillatelsen. Privatpersoner har ikke lov til å bestille eller ta med fyrverkeri fra utlandet. Gjør du det, kan du bli straffeforfulgt.

Ulovlig fyrverkeri

Privatpersoner har ikke lov til å bruke pinneraketter. Det er heller ikke lov til å selge pinneraketter til privatpersoner. Fyrverkeri som ligner på leker, for eksempel små tanks, er også forbudt å selge og skal ikke finnes på utsalgsstedene. Kinaputter er også forbudt.

Kilde: www.sikkerhverdag.no