Nå er det forbudt å sende opp såkalte kinesiske lanterner i Røyken.

På møtet torsdag 19.mai 2016 vedtok formannskapet enstemmig å forby bruk av brennbare papirlykter i Røyken.

Vedtaket kom etter anbefaling fra Røyken brann og redning. I saksfremlegget skriver konstituert brannsjef Tom Folvik at brannvesenet ser med bekymring på den økende bruken av brennbare papirlykter ved festlige arrangementer.

Brannfarlig

Lyktene kan sveve rundt 700 meter over bakkenivå, og er vanligvis laget av tynt papir og bambus.

I bunnen antennes et stykke vatt eller voks som er fuktet med lampeolje.

Tom Folvik utdyper hvorfor brannvesenet ønsker et forbud:

- Det blir sendt opp en lykt med åpen flamme som man ikke har kontroll på, og som kan falle ned i boligfelt, skog og mark, ved gårdsbruk og veier. Disse lyktene brenner i 20-40 minutter. Blir de ikke varme nok, faller de ned. Men de kan fortsatt brenne og forårsake branner.

Ny trend

Bruk av brennbare papirlykter i bryllup og andre festlige anledninger er en ny trend i Norge som har kommet i kjølevannet av forbudet mot oppskyting av raketter med styrepinne.

Brannsjefen påpeker imidlertid at trenden er såpass ny at et forbud mot brennbare papirlykter neppe vil medføre store protester eller konsekvenser.

Ønsker nasjonalt forbud

De to hovedredningssentralene i landet er negative til lyktene fordi de kan feiloppfattes som nødbluss. Brannvernforeningen er også negative fordi papirlyktene er brannfarlige, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har tatt til orde for et nasjonalt forbud. Oslo kommune har også innført forbud.

Les mer om brennbare papirlykter på sikkerhverdag.no

Vær forsiktig med kinesiske lykter, også kalt skylanterner, lyslanterner eller thailandske fredslykter. Dette er i praksis flyvende bål som kan gjøre stor skade.

Svært brannfarlig

Den største risikoen ved svevende lykter, er faren for brann. I prinsippet sender du avgårde et lite bål og du har ingen kontroll på hvor lyslykten tar veien eller lander. Lyktene flyr i opptil 800 meters høyde, brenner i 20-40 minutter og kan fly mange kilometer avgårde. Hvis en lykt faller ned mens den fortsatt brenner, kan den starte brann både i hus og vegetasjon.

Tror det er nødbluss

Kinesiske lykter kan lett forveksles med nødbluss. Dette gir mange falske alarmer til redningsmannskaper, og unødvendige utrykninger.

Lyktene flyr høyt og kan også forstyrre flytrafikken. Når lyktene brenner ut og faller ned, blir de liggende som søppel i naturen. Dyr kan også skade seg på stål- eller bambusstengene og papiret som lampene er laget av.

Dette er en kinesisk lykt

  • Lyktene har en enkel konstruksjon med stål- eller bambusramme dekket med rispapir eller annet papirliknende materiale.
  • Under ballongen sitter en tennplate, som sørger for at ballongen fylles med varm luft, slik at den svever som en varmluftsballong.
  • Kinesiske lykter kan fly i høyder opp til 600-800 meter, brenne i 20-40 minutter og de har mange kilometers rekkevidde.