Salget av elbiler øker mens uvettig lading kan skape brannfeller som følge av varmgang i strømuttaket, advarer Røyken brann og redning.

I verste fall kan liv gå tapt ved at det blir brann i bolig, bil eller garasje. Ved brann i el-bil eller i el-bilens batteri dannes fluorgasser som omdannes til flussyre. Dette er svært giftig og det oppfordres derfor til å evakuere og ringe brannvesenet på telefon 110 ved brann eller branntilløp i el-bil.

Den nye generasjonen el-biler leveres med ladekabel hvor det henger en boks på kabelen som veier fra en til tre kilo.

Vanlige stikkontakter tåler bare et halvt kilos belastning og er ikke laget for at det skal henge tunge ting i dem. Når du henger laderen til el-bilen i en vanlig stikkontakt inviterer du til varmgang med potensiell brannfare. Sørg derfor for at ladeboksen ikke henger fritt, men har god avlastning for vekten. Benytt utstyr som er laget for lading av el-biler.

Det er viktig å ha en egen kurs i sikringsskapet med jordfeilbryter. Sørg alltid for at kapasiteten til kursen dekker leverandørens minstekrav.

Sjekk stikkontakt og utstyr jevnlig for å se om det er skader eller misfarging.

For mer informasjon se DSB sine sider.