Trygghetsalarm er et tilbud til hjemmeboende som av ulike grunner har behov for å tilkalle hjelp.

Alarmen innvilges til personer som på grunn av redusert helse har behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Det er et krav om bostedsadresse i kommunen, og behovet må være vurdert til å være langvarig.

En forutsetning for å få innvilget alarm er at søker ønsker dette og er i stand til å bruke trygghetsalarmen. Dette er en serviceordning det kreves betaling for.

Hvordan fungerer det?

Ved å utløse trygghetsalarmen får du straks kontakt med en vaktsentral. Dersom du har behov for hjelp, rykker ansatte fra hjemmesykepleien ut. 

Mer informasjon om trygghetstjenester for hjemmeboende i Røyken, Hurum og Asker

Kontaktinformasjon

Røyken kommune: 31 29 60 00

E-post: