Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende som av ulike grunner har behov for å tilkalle hjelp.

Det forutsettes at brukeren kan komme i situasjoner hvor dette er vanskelig eller umulig. En forutsetning for å få innvilget alarm er at søker ønsker dette og er i stand til å bruke trygghetsalarmen. Dette er en serviceordning det kreves betaling for.

Hvordan fungerer det?

Ved å utløse trygghetsalarmen får man straks kontakt med en vaktsentral som er driftsoperatør for den kommunale trygghetsalarmen i kommunen. Hvis sentralen ikke oppnår kontakt med bruker, rykker ansatte fra hjemmesykepleien ut. Det samme skjer hvis bruker har behov for hjelp og utløser alarmen.

Trygghetsalarmen er trådløst og overføringen av alarmsignaler skjer automatisk via bredbånd eller GSM-sender.

Det må fremskaffes et sett med nøkler til brukers hjem, som oppbevares i nøkkelsafe ute hos bruker. Denne monteres samtidig som alarmen utplasseres.

For mer informasjon ta kontakt med Johnny Johansen på telefon 904 05 282.

Kontaktinformasjon

Brannstasjonen: 31 28 45 00

Brannsjef: 481 46 618
Forebyggende: 908 53 521
Beredskapsleder: 904 05 282
Branninspektør: 904 07 210
Branninspektør: 414 29 457
Alarmavdeling: 954 36 627
Alarmavdeling: 409 02 753

Vakthavende brannsjef: 911 27 189
Vaktsjef/utrykningsleder: 911 27 194