Hovedregelen er at brenning av bål i skog og mark er forbudt i perioden fra 15. april til 15. september.

Røyken kommune har innført "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud" som regulerer åpen brenning.

Generelt bålforbud

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog. Fra 1.januar 2016 er det imidlertid innført et unntak: Dersom et bål helt åpenbart ikke kan medføre brann, så er det tillatt. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

I perioden har du lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Totalt bålforbud

Hvis skogbrannfaren er høy kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.  Et totalforbud betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud. Et slikt forbud vil bli kunngjort på www.royken.kommune.no

Det er lov å brenne Sankthansbål

Sankthansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. Kommuneoverlegene i Røyken er av den oppfatning at hygge og glede er helsefremmende, og i samråd med kommuneoverlegene gir brannvesenet derfor dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder Sankthansbål den 23. juni.

  • Tillatelse fra grunneier må innhentes.
  • Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen.
  • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt.

Vi minner imidlertid om den enkeltes ansvar med å påse at bålet er sikkert plassert (dvs. langt fra båter, hytter og annet som lett kan antenne) og at rikelig med slokkevann er tilgjengelig.

Lite kaffe-/pølsebål/bålpanne kan være lov

Det er lov å lage et lite kaffe- elIer pølsebål hele året, men i perioden med generelt bålforbud, 15. april – 15. september, må du få dispensasjon på forhånd. Dette må søkes om med elektronisk skjema øverst på siden. Det må i tillegg meldes inn til 110 -sentralen på telefon 33 31 41 10 og brannvesenet på telefon 31 28 45 00 samme dag som ilden skal gjøres opp. Du skal også varsle på telefon 33 31 41 10 når bålet er slokket og du forlater stedet.

Bråtebrenning

Søknad i forbindelse med dugnader, rydding av friarealer og fellesområder vil sees på med velvilje.

Vi oppfordrer til å levere hageavfallet gratis til gjenvinningsstasjonen. Hageavfall som leveres til RfD blir gjenvunnet til kompostprodukter hos Lindum Ressurs og Gjenvinning.

Trygt med bål – noen tips

  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon. Det er ikke tillatt å brenne bål på svaberg
  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
  • Bålet må ikke være større enn at man har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
  • Sørge for at bålet er forsvarlig slokket før det forlates.