Ved installasjon av nytt ildsted er det eiers ansvar å melde fra til kommunen.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Krav til montering av ildsted

  • Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav og må følges. Husk at avstandsbestemmelser er minimumskrav.
  • Generelle ildstedsregler gjelder dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen
  • Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet
  • Godkjent røykrørsinnføring brukes for tilkobling til skorstein (egen monteringsanvisning).
  • Alle ildsteder skal være CE-merket.
  • Ildstedet må være testet og godkjent iht. Norsk standard (NS 3058 – 3059).
  • Disse reglene gjelder også for vedovner med vannkappe.

Når nytt ildsted er montert SKAL dette meldes til brannvesenet. Straks du har sendt inn skjema kan du benytte ildstedet.

Nye ildsteder sparer miljøet

Moderne ildsteder er mer effektive og sparer lommeboken. De er sikrere, forurenser mindre og gir 30-50 prosent mer varme enn gamle ildsteder.

Før du kjøper nytt ildsted, tenk gjennom hvilket oppvarmingsbehov du har. De fleste klarer seg med ildsteder som gir 2-6 kwh. Jo mindre ildstedet er, jo lettere er det å fyre riktig. Toppmontering av røykrør er anbefalt fordi det gir tryggere og mer økonomisk fyring.

Skifter du ut din gamle peis eller ildsted med en ny rentbrennende, kan du være med på å redusere svevestøvet med opptil 90 %. Reduseres svevestøvet hjelper det også alle med astma og allergiplager.