Brannstasjonen: 31 28 45 00

Brannsjef:                                                            Mobil: 950 47 778
Varabrannsjef/beredskapsleder:               Mobil: 481 46 618

Leder forebyggende:                                  Mobil: 908 53 521
Stasjonsmester:                                        Mobil: 904 05 282
Branninspektør:                                                 Mobil: 904 07 210
Branninspektør:                                             Mobil: 414 29 457
Alarmavdeling:                                                Mobil: 954 36 627
Alarmavdeling:                                             Mobil: 409 02 753

Vakthavende brannsjef: 911 27 189
Vaktsjef/utrykningsleder: 911 27 194

Pressehenvendelser

Brannsjef, , mobil: 950 47 778
Varabrannsjef/beredskapsleder; , mobil: 481 46 618
Leder forebyggende avdeling , mobil: 908 53 521

Bekymringsmeldinger

Leder forebyggende avdeling , mobil: 908 53 521

Brannbamsen Bjørnis

Branninspektør  , mobil: 904 07 210

Brannvesenets julekalender

Branninspektør , mobil: 414 29 457

Åpen dag

Branninspektør  , mobil: 414 29 457

Boligalarm, alarmoverføring fra boligsameier og bedrifter

Alarmavdeling, , mobil: 954 36 627
Alarmavdeling, , mobil: 409 02 753

Trygghetsalarm, tekniske spørsmål og tid for utplassering

Stasjonsmester, , mobil: 904 05 282

Bålbrenning

Branninspektør  , mobil: 414 29 457

Det er lov å lage et lite kaffe- elIer pølsebål hele året, men i perioden med generelt bålforbud, 15. april – 15. september, må du søke om dispensasjon via elektronisk søknadsskjema på forhånd. Det kan gis dispensasjon ut i fra gitte forhold av forebyggende avdeling. Samme dag som ilden skal gjøres opp skal ansvarshavende for bålet kontakte Vestviken på tlf 04110 og Røyken brann og redning på tlf 31284500 før bålet tennes.

Arrangement eller overnatting

Branninspektør , mobil: 414 29 457

Oppbevaring av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff)

Leder forebyggende avdeling , mobil: 908 53 521

Byggesøknader

Brannsjef, , mobil: 950 47 778
Leder forebyggende avdeling , mobil: 908 53 521

Drift av brannstasjonene

Stasjonsmester, , mobil: 904 05 282

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

I Røyken er tjenesten satt ut til private firma. Brannvesenets jobb er å kvalitetssikre tjenesten.

Kontakt , tlf 41 33 25 55

Piper og ildsteder generelt

Branninspektør   , mobil: 904 07 210

Fyrverkeri og andre eksplosiver

Konst. leder forebyggende avdeling , mobil: 908 53 521

Tilsyn (virksomheter, boligselskaper m.m)

Leder forebyggende: , mobil: 908 53 521
Branninspektør  , mobil: 904 07 210
Branninspektør , Mobil: 414 29 457

Dekkhotell for hjemmetjenesten

Drift og avtaler

Stasjonsmester, , mobil: 904 05 282

Overordnet

Varabrannsjef/beredskapsleder, , mobil: 481 46 618

Nedbrenning av bygning – varme øvelser

Varabrannsjef/beredskapsleder, , mobil: 481 46 618

Entreprenøroppdrag, serviceoppdrag

Drift og avtaler

Stasjonsmester, , mobil: 904 05 282

Overordnet

Varabrannsjef/beredskapsleder, , mobil: 481 46 618

Besøk på brannstasjonen, besøk til barnehagene

Stasjonsmester, , mobil: 904 05 282

Kurs og undervisning

Branninspektør  , mobil: 904 07 210