Brannstasjonen: 31 28 45 00


Brannsjef:                                                            Mobil: 481 46 618
Varabrannsjef og beredskapsleder:                      Mobil: 904 05 282

Branninspektør:                                                   Mobil: 908 53 521

Branninspektør:                                         Mobil: 904 07 210
Branninspektør:                                                      Mobil: 414 29 457
Alarmavdeling:                                                          Mobil: 954 36 627
Alarmavdeling:                                                       Mobil: 409 02 753

Vakthavende brannsjef: 911 27 189
Vaktsjef/utrykningsleder: 911 27 194

Hvem kan svare?

Hva lurer du på? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Pressehenvendelser

Brannsjef: , mobil: 481 46 618

Forebyggende avdeling: , mobil: 908 53 521

Bekymringsmeldinger

Branninspektør: , mobil: 904 07 210

Brannbamsen Bjørnis

Branninspektør: , mobil: 414 29 457


Brannvesenets julekalender

Branninspektør: , mobil: 414 29 457

Åpen dag

Branninspektør:, mobil: 414 29 457

Boligalarm, alarmoverføring fra boligsameier og bedrifter

Alarmavdeling: , mobil: 954 36 627
Alarmavdeling: , mobil: 409 02 753

Trygghetsalarm, tekniske spørsmål og tid for utplassering

Varabrannsjef og beredskapsleder: , mobil: 904 05 282

Bålbrenning

Branninspektør:, mobil: 414 29 457

Det er lov å lage et lite kaffe- elIer pølsebål hele året, men i perioden med generelt bålforbud, 15. april – 15. september, må du få søke om dispensasjon via elektronisk søknadsskjema på forhånd.

Arrangement eller overnatting

Branninspektør: , mobil: 414 29 457

Oppbevaring av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff)

Branninspektør: , mobil: 904 07 210

Byggesøknader

Forebyggende avdeling: , mobil: 908 53 521

Drift av brannstasjonene

Varabrannsjef og beredskapsleder: , mobil: 904 05 282

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

I Røyken er tjenesten satt ut til private firma.

Brannvesenets jobb er å kvalitetssikre tjenesten.

Kontakt , tlf 41 33 25 55

Piper og ildsteder generelt

Branninspektør: , mobil: 904 07 210

Fyrverkeri og andre eksplosiver

Forebyggende avdeling: , mobil: 908 53 521

Tilsyn (Virksomheter, boligselskaper m.m)

Forebyggende: , mobil: 908 53 521
Branninspektør: , mobil: 904 07 210
Branninspektør: , mobil: 414 29 457

Dekkhotell for hjemmetjenesten

Drift og avtaler

Varabrannsjef og beredskapsleder: , mobil: 904 05 282

Overordnet

Brannsjef: , mobil: 481 46 618

Nedbrenning av bygning – varme øvelser

Brannsjef: , mobil: 481 46 618

Entreprenøroppdrag, serviceoppdrag

Drift og avtaler

Varabrannsjef og beredskapsleder: , mobil: 904 05 282

Overordnet

Brannsjef: , mobil: 481 46 618

Besøk på brannstasjonen, besøk til barnehagene

Varabrannsjef og beredskapsleder: , mobil: 904 05 282

Kurs og undervisning

Branninspektør: , mobil: 414 29 457