Å øve seg på situasjoner som kan oppstå på en arbeidsplass er godt forebyggende arbeid. Røyken brann og redning kan hjelpe til med å tilrettelegge og gjennomføre øvelser både på brann og førstehjelp.

Vi kan tilby:

  • Brannvernopplæring
  • Brannvernlederkurs
  • Etasjevaktkurs
  • Førstehjelpskurs
  • Evakueringsøvelse

Brannøvelser og førstehjelp kan gjennomføres internt og ved hjelp av egne ressurser. Trenger dere hjelp til for å gjennomføre slike øvelser stiller brannvesenet opp med hele sin kompetanse. Vi kan tilby teoretiske og praktiske øvelser.

For informasjon om priser og kurser ta kontakt med forebyggende avdeling ved