Røyken brann og redning deltar i flere nasjonale informasjonskampanjer som foregår hvert år. Målet er å få fokus på brannsikkerhet i hjemmet

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i kommunen. Det jobbes særlig mye opp mot de utsatte gruppene (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede), som statistisk sett har størst risiko for å dø i brann.

Gjennom informasjon, opplæring og veiledning hjelper vi mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for brannsikkerheten.

Kunnskap er nøkkelen

Kunnskap om brannvern bidrar til å redde liv og verdier. Derfor er vår viktigste oppgave å informere om hvorfor branner oppstår, og hvilke tiltak du og jeg kan gjøre for å unngå brann.

I samarbeid med Norsk brannvernforening, forsikringsnæringen og myndigheter gjennomfører vi holdningskampanjer og informasjonstiltak rettet mot det allmenne publikum og ulike yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. Vi kan formidle informasjonsmateriell til blant annet barnehager, skoler, boligeiere, helseinstitusjoner og overnattingsbedrifter.