Én av tre pårørende frykter at eldre i familien skal bli rammet av brann. To av tre har ikke tenkt over hvor utsatt denne gruppen er for brann. Det viser en undersøkelse TNS Gallup gjennomførte for Norsk brannvernforening og KLP Skadeforsikring høsten 2016.

Det er i dag mange utfordringer knyttet til brannsikkerheten til særskilte risikogrupper, og den største av dem alle er gruppen eldre. I følge statistikk fra DSB er 73 av 205 omkomne i brann i perioden 2010 – 2013 over 70 år. Selv om personer over 70 år kun utgjør om lag 10 % av befolkningen, er godt over en tredjedel av de som omkommer i brann i denne aldersgruppen.

I følge DSB er dødshyppighet i boligbranner hos personer på 70 år og mer omtrent 4,5 ganger høyere enn hos den øvrige del av befolkningen. Det er forventet at antallet personer over 70 år vil fordobles frem mot 2060. Å forebygge at flere eldre omkommer i brann som følge av denne utviklingen, vil være en viktig utfordring i årene fremover. Derfor er det så viktig at alle engasjerer seg, ikke minst de pårørende som står de gamle nærmest. Familiemedlemmer kjenner ofte best til hvilke utfordringer de gamle har til daglig. 

Røyken brann og redning deltar i kampanjen «Bry deg før det brenner», som har til hensikt å engasjere flere pårørende til å ta grep for å styrke brannsikkerheten hos hjemmeboende eldre.

Hensikten med «Bry deg før det brenner» er å motivere og aktivisere pårørende. Det skal skje ved at de får informasjon om brannfarene som eldre er utsatt for, og hvilke forebyggende tiltak som er aktuelle. Med slik kunnskap kan pårørende med forholdsvis enkle grep bidra til økt brannsikkerhet hjemme hos sine eldre. 

Vi synes dette er et viktig budskap å spre. Dersom pårørende har brannsikkerheten i bakhodet ved besøk hos de eldre, bør det også falle naturlig å ta en enkel sikkerhetssjekk ved jevne mellomrom.

Blant enkle tiltak som pårørende kan bidra med, er batteriskifte og jevnlig testing av røykvarslere. Pårørende bør også sjekke at boligen har slokkeutstyr, og at dette faktisk kan betjenes av beboer.  Anskaffelse av komfyrvakt er et annet tiltak som pårørende bør vurdere.

Pårørendeprosjektet angår oss alle. Flere og flere eldre blir boende hjemme lengre. Og for å føle seg trygg er det viktig å snakke om brannsikkerhet, og å gjøre enkle grep for de man er glad i

Noen små grep kan redde liv

 • Bytt batteri i røykvarsleren ved behov
 • Test at røykvarsleren fungerer, og vurder behovet for en spesialvarsler
 • Flytt på eller fjern møbler som står i veien for rømningsveier
 • Diskuter en rømningsplan for den det gjelder
 • Kjøp inn alternativt slokkeutstyr (f.eks. brannteppe, slokkespray eller lignende)
 • Installer en komfyrvakt, eller få en elektriker til å gjøre dette
 • Diskuter brannfaren ved bruk av komfyren
 • Fjern farlige kilder til opptenning i peis og vedovn
 • Skaff til veie tennbriketter/tennposer
 • Kontakt en el-kontrollør som sjekker om alt det elektriske er i stand
 • Fjern støv fra el-apparater
 • Anskaff flammeløse stearinlys
 • Fjern brennbar pynt fra mulige antennelseskilder
 • Anskaff et røykeforkle hvis den det gjelder røyker
 • Diskuter faren ved å røyke på sengen

Se mer på: www.facebook.com/brydegfordetbrenner

Kilde: Brannvernforeningen