Røyken brann og redning tilbyr gratis brannvernopplæring til hjemmetjenesten i kommunen for å styrke brannsikkerheten for hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

Hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er svært utsatte for brann.

Brannstatistikk viser at personer over 70 år har nesten fire ganger høyere risiko for å omkomme i en brann enn de under 70 år. Også yngre hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er overrepresentert i brannstatistikken.

Kommunene har et ansvar for å forebygge skader blant befolkningen. Dette undervisningsopplegget er et verktøy som kommunen kan bruke for å styrke brannsikkerheten for en sårbar gruppe i lokalsamfunnet.

Hjemmetjenesten er en unik og verdifull ressurs. Hjemmetjenesten er vanligvis den eneste kommunale tjenesten som jevnlig er innenfor dørstokken hos hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Derfor er hjemmetjenesten selve nøkkelen i arbeidet for færre branner hos beboerne.

Undervisningsopplegget er en hjelp for hjemmetjenesten til å forebygge brann hos beboerne og formidle kunnskap om hvordan de skal opptre hvis ulykken likevel er ute.

Undervisningsopplegget inneholder følgende temaer:

  • Forslag til hva hjemmetjenesten kan gjøre
  • Sjekkliste for brannsikkerhet
  • Grunnleggende brannteori og brannstatistikk
  • De vanligste brannårsakene og hvordan hindre brann
  • Varsling av brann
  • Slokking av brann
  • Råd om rømning

Temaene presenteres som en lysarkserie i PowerPoint med korte tekster, diskusjonsoppgaver, foto/illustrasjoner og videosnutter.

Ta kontakt med Røyken brann og redning ved Hilde Edvardsen, så avtaler vi tid for undervisningen.