Røyken brann og redning har fått et nytt tilskudd i brannstaben. Hans navn er Bjørnis.

Bjørnis

Hei! Jeg er brannbamsen Bjørnis – Norges kanskje viktigste bamse.

Det viktigste for meg, er å trøste barn som er redde og lei seg. Jeg er med i brannbilene, og barn som har vært med på noe skremmende får trøst av meg – da tror jeg nemlig at det blir lettere å tenke på noe annet enn det skumle. Kollegaene mine sier ofte at jeg er en viktig del av brannmannskapet, og det er noe jeg er veldig stolt av. Jeg har mange smarte tips om brannsikkerhet, og lærer de veldig gjerne bort.

Utviklet for barn

Brannbamsen Bjørnis er først og fremst utviklet for å møte barn som har behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer. Han bidrar også i arbeidet med å vekke barn og voksnes interesse for forebyggende brannvernarbeid ved å lære om brannsikkerhet.

Røyken brann og redning vil også ta med seg Bjørnis ut i forebyggende arbeid når de besøker barnehager. Hver barnehage vil motta en sekk med Brannbamsen Bjørnis og brannvernperm. I permen er det fine sjekklister for brannsikkerhet i hjemmet. Barna vil låne med seg sekken hjem så de kan se på brannsikkerheten sammen med de voksne hjemme.

Gå gjerne inn på www.brannbamsen.no og les mer.