Nå skal skorsteiner og ildsteder i fritidsboliger feies og kontrolleres på lik linje som vanlige boliger.

Røyken brann og redning er i gang med å kartlegge hvilke fritidsboliger i Røyken kommune som har skorstein og ildsted. Eiere av fritidsboliger får tilsendt et brev for kartlegging, der de blant annet må oppgi om fritidsboligen har ildsted og skorstein.

Mange branner i fritidsboliger

Brannstatistikken viser at det oppstår mange branner i tilknytning til skorsteiner og ildsteder i fritidsboliger. Ofte skyldes brannene feil montering, manglende vedlikehold eller feil bruk av ildsted eller skorstein.

Dette sier reglene

Forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar 2016 har bestemmelser om at fritidsboliger skal ha feiing og tilsyn. Det er feieren som vurderer behovet for hvor ofte tjenesten skal utføres.

Feie- og tilsynsavgift

Det kan bli innført feie- og tilsynsavgift for fritidsboliger. Kommunestyret fastsetter eventuell avgift.

Endringer på ildsted eller skorstein

Har du endret eller montert nytt ildsted må du melde dette til brannvesenet. Skjema for dette finner du her: https://www.royken.kommune.no/brann-og-feiing/soknader-og-meldinger/melding-om-nytt-ildsted/

Har du endret eller montert ny skorstein må du melde dette til plan- og bygningsavdelingen i kommunen der du har fritidsbolig.

Kartleggings skjema fritidsbolig: https://www.abbv.no/roykenfritidsbolig/