Sommeren er sesong for bål og grilling. I Norge har vi sterke tradisjoner med å bruke naturen, og bål er en naturlig del av dette. Noen retningslinjer er allikevel greit å følge.

Regler for brenning

Røyken kommune har innført lokal forskrift som regulerer åpen brenning.

Det skal kun brennes tørt og ubehandlet trevirke som kvist, tre og papir.

 1. Behandlet trevirke som malte og impregnerte treflater, sponplater etc. skal leveres på avfallsmottak.
 2. Søppel skal ikke brennes.
 3. Brenning skal ikke være til sjenanse for andre.
 4. Brenning skjer på eget ansvar.
 5. Når brenning ikke skjer på egen eiendom, må grunneier gi tillatelse.
 6. Vaktsentralen skal varsles.

Det er generelt forbudt å gjøre opp ild i og i nærheten av skogmark mellom 15. april og 15. september uten spesiell tillatelse fra brannsjefen. Kaffe - og turbål på steder hvor det er tilrettelagt for dette (ved vann, faste grueplasser) er tillatt i perioden 16. september til 14. april uten noe varsling. Det kan dog gis forbud mot bruk av ALL åpen ild utendørs i tidsperioder hvor det er ekstremt tørt.

Bålbrennning på Sankthansaften

I forbindelse med Sankthans arrangeres det flere steder i Røyken familiefest og bålbrenning. 
Det er lange tradisjoner for Sankthansbål i Norge og dagen er forbundet med gode og hyggelige minner. 
Brannvesenet kan gi dispensasjon fra det generelle forbudet mot bålbrenning når det gjelder Sankthansaften 23.juni. Dette blir vurdert fra år til år.

Trygt med bål – noen tips

 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon. Det er ikke tillatt å brenne bål på svaberg
 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
 • Bålet må ikke være større enn at man har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
 • Sørge for at bålet er forsvarlig slokket før det forlates.

Vi ønsker alle en trygg og hyggelig feiring!

Kontaktinformasjon

Røyken kommune: 31 29 60 00

E-post: