Her kan du lese Røyken kommunes beredskapsplan og hvordan vi jobber for å redusere risikoen for kriser, og også hvordan vi jobber for å håndtere kriser og uønskede hendelser som har oppstått.

Røyken kommune er i en krise når det oppstår en situasjon som truer eller kan true liv og helse, materielle verdier og/eller kommunens troverdighet. En krise kan være en større ulykke eller en hendelse som går utover det omfanget kommunen normalt håndterer. Ved slike hendelser samles kriseledelsen.

Les mer om beredskap og krisehåndtering i Røyken kommunes beredskapsplan for 2015 - 2020 

Vil du varsle om uønskende hendelser som ikke er akutte?

Kontakt Servicetoget via chat på nettsiden vår,  eller ring 31 29 60 00. Servicetorget er betjent mandag - fredag fra 08.00 - 15.30.

Ved akutte hendelser, benytt følgende nødnummer:

Brann: 110  
Politi: 112
Ambulanse: 113

Røyken brann og redning har døgnkontinuerlig vakt. Telefon: 31 28 45 00.