Når barnet begynner i barnehagen er det viktig at foreldre eller en barnet står nær er med barnet de første dagene.

For mange barn er det nok om foreldrene er med i tre dager, men det er heller ikke uvanlig å bruke flere dager. Vi tar alltid hensyn til familiens behov.

Den første dagen er det vanlig med kort dag, fra 10.00 - 11.00.

Andre dagen prøver vi å la barnet være litt alene i barnehagen. Barnet vil delta i måltidet sammen med de andre barna. En av de ansatte skal være barnets tilknytningsperson. Det betyr at denne personen vil ha ekstra fokus på barnet den første tiden i barnehagen.

Tredje dagen kan barnet være hos oss fra ca. 09.00 - 14.00, og være med både på måltidet og eventuelt soving.

I løpet av barnets første uke er det tilbud om foreldresamtale. Det er viktig at barnehagens ansatte får nødvendig informasjon fra dere slik at barnehagedagen kan tilrettelegges best mulig for barnet.

Ved behov kan enhetsleder/styrer lage en bekreftelse på at barnet har tilvenningsdager i barnehagen. Noen arbeidsgivere krever dette før de gir foreldre permisjon.