I forbindelse med kommunesammenslåingen har vi stengt lenken for søknad om barnehageplass ut 2019. Dere som har søknader inne og som venter på tildeling, må søke på nytt når nytt system er aktivt fra årsskiftet. Ny lenke blir lagt ut på www.asker.kommune.no så snart den er klar.

 

Søknadsfrist

Fristen for å søke barnehageplass er 1. mars klokken 23.59 hvert år. Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Ved søking etter fristen har du ikke rett til plass, men du kan få plass dersom det er ledig kapasitet.

Når får jeg svar?

Alle som har søkt innen 1. mars vil få svar innen 1. mai. Har du søkt etter 1. mars vil du få svar når vi har en plass å tilby deg.

Bytte barnehage

Skal du søke om å bytte barnehage internt i kommunen, må du sende inn søknadsskjemaet på nytt. Ønsker du å endre størrelsen på barnehageplassen kontakter du den enkelte barnehage (se oversikt).

Endring av søknad

Du kan forandre på søknaden fram til søknadsfristen 1. mars. Gå til din side for å endre søknad.

Klagebehandling

Søkere som ikke har fått 1. eller 2. ønske oppfylt, eller ikke har fått tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket, mottar et orienteringsbrev om klageadgang og rett til begrunnelse. Søkere har klagerett innen tre uker fra de mottar brevet.

Les mer om klageadgangen i Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage.

Finner kommunen at klageren skulle vært tildelt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter Lov om barnehager § 13 er tilbudt plass. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, blir klagen sendt videre til kommunens klageinstans.

Har du spørsmål om barnehage?

Kontakt saksbehandler Mariann Solbakken. 

E-post: 

Telefon: 31 29 60 00