På grunn av overgang til nye systemer vil det ikke være mulig å søke om gratis kjernetid i barnehage eller reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og SFO fra 6. desember og ut året. Fristen for å søke for januar måned vil derfor forlenges frem til 15.01.2020. Nærmere informasjon om søknad blir lagt ut på kommunens nettsider fra 2020.

Hva koster en barnehageplass?

Røyken kommune bruker Stortingets vedtatte makspris for barnehageplass.

Fra 1. januar 2019 koster en barnehageplass 2 990 kroner per måned.
Fra 1. august 2019 koster en barnehageplass 3 040 kroner per måned.

Kostpenger kommer i tillegg. I kommunale barnehager i Røyken er kostprisen 446 kroner per måned fra 1. januar 2019. Det vil si at en plass i kommunal barnehage i Røyken koster 3 436 kroner i måneden.
Fra 1. august 2019 vil en plass i kommunal barnehage i Røyken koste 3 486 kroner i måneden.

De private barnehagene har egne satser for kost.

I noen tilfeller kan oppholdsbetalingen settes høyere enn den maksprisen Stortinget har satt. Et slikt unntak kan være dersom barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker.

Flere barn i barnehage gir redusert pris

Dersom du har flere barn i barnehage betaler du redusert pris. Du får det vi kaller søskenmoderasjon. Moderasjonen er 30 % for annet og 50 % fra og med det tredje barnet du har i barnehage.

Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal du betale full pris for den dyreste plassen.

Du trenger ikke ha barna i samme barnehage får å få redusert pris, men barnehagene må ligge i samme kommune.

Prisreduksjonen gjelder for både kommunale og private barnehager. Kommunen finansierer og administrerer ordningen.

Fritak og reduksjon for betaling

Friplass

Røyken kommune har en lokal ordning om fritak for oppholdsbetaling i barnehage og SFO til søkere med lav inntekt. Husstander med samlet inntekt under 3 G får innvilget friplass. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2019 99 858 kroner.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Det er en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling til familier med lav inntekt. Hvis maksprisen for en barnehageplass er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal de få redusert pris.

Ordningen med reduksjon i foreldrebetaling gjelder for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 557 300 kroner.

Dette gjelder i både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 548 500 kroner. Fra august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelder 2-åringer.