Oppvekstteam i Røyken kommune er et forum for samarbeid og drøfting av barn/ungdom som opplever å ikke ha det bra eller som noen er bekymret for.

Oppvekstteam er et samarbeidsforum for drøfting og deling av kunnskap og erfaringer fra flere fagområder. Arbeidet skal bidra til at barn og unge får riktig hjelp så tidlig som mulig. Foreldrene/foresatte er en viktig ressurs i dette arbeidet, og er avgjørende for å finne gode løsninger. Samtykke fra foreldrene/foresatte er en forutsetning for å kunne utveksle nødvendig informasjon, blant annet fordi deltakerne i oppvekstteamet har taushetsplikt. Alle referater og dokumentasjon blir tatt vare på etter personvernloven.

I Oppvekstteam sitter det personer fra:

  • barnehage/skole
  • helsetjeneste
  • familiebaserte tjenester
  • pedagogisk psykologisk tjeneste
  • foreldre/foresatte
  • andre tjenester kan innkalles etter ønske/behov

Oppvekstteam har regelmessige møter og holdes på barne- og ungdomsskolene i kommunen. Barnehagene tilhører de skolene som barna er knyttet til. Det er kommunens SLT-koordinator som leder oppvekstteamet.

Det er frivillig for foreldre/foresatte å møte i Oppvekstteam. Dersom du ikke har anledning til å møte selv, kan rektor eller styrer i barnehagen presentere bekymringen.

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med barnehagen eller skolen der barnet ditt går. Du kan også kontakte SLT-koordinator Espen Greftegreff Halvorsen på e-post eller telefon 930 53 601.