Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Kommunen har plikt til å tilby plass i banehage til barn under opplæringspliktig alder, som er bosatt i kommunen. Kommunen forvalter de statlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Videre har kommunen ansvar for godkjenning og tilsyn.

Barnehageloven 

Gjeldende tilsynssrutiner

Retningslinjer