Kvalitetsplattform

Det er politisk vedtatt en kvalitetsplattform som gjelder for alle barnhagene. Kvalitetsplattformen er med på å skape en felles overbygning og identitet, og er et av verktøyene i kvalitetssikringen

Fra barnehage til skole

Felles overgangsrutiner mellom barnehage og skole er med på å sikre sammenheng og helhet for barnet. Skjema for overgang fra barnehage til skole.

Kompetanseplan

Det er utarbeidet felles kompetanseplan for alle barnehagene for 2014-2016. Satsingsområdene er språk og språkutvikling samt inkludering.

Røykenmodellen

Røykenmodellen er politisk vedtatt og er en kvalitetssikring og organisering av tilbud til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.