Har du innspill om barnehagetilbudet i Røyken? Da kan du kontakte Foreldreutvalget for barnehager i Røyken (FUB).  Utvalget skal være en felles foreldrestemme i dialogen med kommunens administrasjon og politikerne.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Røyken består av fem valgte foreldre fra de ulike barnehagene. FUB skal være en felles foreldrestemme som kan bidra til å påvirke kvaliteten og utviklingen av barnehagetilbudet i Røyken.

Ta kontakt

Foreldreutvalget for barnehager skal være en formell arena for dialog og samarbeid mellom SU/FAU i hver enkelt barnehage, kommuneadministrasjonen og politikerne i oppvekstutvalget.

Har du som forelder innspill om barnehagetilbudet i Røyken eller forslag på hva som eventuelt kan gjøres annerledes? Ta kontakt med FUB Røyken via e-post:

Dette er styret i FUB Røyken:

Leder: Lisbeth Ax Syvertsen, Hyggen barnehage. E-post:

Nestleder: Elisabeth Espensen, Torvbråten barnehage. E-post:

Styremedlem: Hildegunn Nordvik, Spikkestad barnehage. E-post:

Styremedlem: Elin Stedje Jensen, Carpe Diem barnehage. E-post:

Styremedlem: Kristin Jørstad, Nærsnes Kystbarnehage. E-post:  

Nasjonalt nettside

Du kan følge FUB Røyken på Facebook

Her kan du lese infoskrivet om FUB Røyken

På nasjonalt nivå er FUB et selvstendig rådgivende organ overfor sentrale myndigheter. På nettsiden www.fub.no er det informasjon om blant annet samarbeid hjem-barnehage,  foreldrerollen, mobbing og foreldremedvirkning.