Barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter og ha innflytelse på den daglige virksomheten i barnehagen.

  • Den voksne følger barnets initiativ og tar vare på barnas interesser. Dette er med på å danne grunnlaget for læringsprosesser og valg av temaer i barnehagen.
  • Den voksne ser, sanser og lytter til barnet i ulike situasjoner.
  • Den voksne bruker tid slik at barna har mulighet til å vurdere og tenke gjennom alternativer og lære konsekvenser av egne valg.
  • Den voksne gir rom og mulighet for at hvert enkelt barn får utrykke egne meninger. Barna lytter til og tilpasser seg også andres meninger: forstår at de kan si sin mening men ikke alltid få rett.
  • Den voksne har samtaler med enkeltbarn og med grupper av barn.
  • Barnehagen har samtaler og intervjuer med barn og foreldre for å sikre medvirkning i virksomheten og i enkeltbarnets utvikling og trivsel.
  • Barnehagen har system som ivaretar at alle er delaktige i felles arbeidsoppgaver i hverdagen.