Rammeplanen for barnehagen viser til at barn tidlig er opptatt av blant annet tall og mengde, rom og form.

Gjennom eksprimentering  i lek og hverdagsaktiviteter utvikler de sin matematiske kompetanse. Barnehagen har her et ansvar for å legge til rette for stimulering til dette.  Det gjør vi blant annet ved å fokusere på blant annet spill og tellemateriell, byggelek og eksprimentering med former, klassifisering og sortering samt fokus på de matematiske grunnbegrepene som er:

Høyde

Høy, lav, høyest, lavest, samme høyde, ikke samme høyde, høyere enn, lavere enn, nest høyest, lavest.

Lengde

Lang, kort lengst, kortest, samme lengde, ikke samme lengde, lengre enn, kortere enn, nest kortest, nest lengst.

Tykkelse

Tykk, tynn,  tykkest, samme tykkelse, ikke samme tykkelse, tykkere enn, tynnere enn, nest tykkest, nest tynnest.

Tyngde

Tung, lett, tyngst, lettest, samme tyngde, ikke samme tyngde, tyngre enn, lettere enn.

Bredde (vidde)

Bred, smal, bredest, smalest, samme bredde, ikke samme bredde, bredere enn, smalere enn, nest smalest, nest bredest.

Størrelse

Stor, liten, størst minst, samme størrelse, ikke samme størrelse, større enn, mindre enn, nest størst, nest minst,

Masse

Mye, lite, mest, minst, samme mengde, mer enn, mindre enn, nest mest, nest minst.

Antall

Flest, færrest, samme antall,(ikke like mange), flere enn, færre enn, nest flest, nest færrest.

Rom og form

trekant, kvadrat, sirkel.

De viktigste kvantitetsbegrepene

alle, mange, få, ingen, noen (noe)

De viktigste rekkefølgebegrepene

Først, sist, foran (like foran), bak (like bak), mellom, i midten (midt i mellom), nest først, nest sist.

I tilknytning til tid

Før, etter, første gang, siste gang.