Slik er en vanlig dag i Sydskogen barnehage.

07.00: barnehagen åpner.

07.30: frokost. Barna har med matpakke.

08.30 - 10.45: frilek og organiserte aktiviteter. Utelek for de minste.

10.45: samlingsstund

11.00: lunsj. Barna får mat og drikke av barnehagen. Varm lunsj på onsdager.

12.00-14.30: utelek. Soving for de minste.

14.30: ettermiddagsmat. Barna får mat og drikke fra barnehagen.

17.00: barnehagen stenger.