Slik er en vanlig dag i Sydskogen barnehage.

07.00: Barnehagen åpner 

08.30 - 09.00: Frokost. Barna har med matpakke, men får melk/vann. 

09.00 - 11.30: Frilek og organiserte aktiviteter.

10.00 - 13.00: Utegruppe mandag, tirsdag og onsdag  

11.30: Formiddagsmat. Barna får mat og drikke

12.30 - 15.00: Utelek                                   

15.00: Rydding

15.30: Ettermiddagsmat          

17.00: Barnehagen stenger