Barnehagen ligger i et boligområde med skog, mark og gårder og i nærheten av skolen. Det er skiløype rett ved barnehagen som vi bruker mye på vinteren.

Vi har utelekeplass med fin natur og et eget uteområde med grillhytte og lekemuligheter. Alle 4-åringer og 5-åringer deltar i barnehagens utegruppetilbud. Det er etablert et godt samarbeid om overgangen fra barnehagen til skolen, hvor vi blant annet er ofte på skolen det siste året i barnehagen.

Barnehagen er opptatt av å gi barna naturopplevelser gjennom å være mye ute.

Vårt satsningsområde er lek (se satsningsområde for mer informasjon). I tillegg til lek er vi i Sydskogen barnehage spesielt opptatt av trygghet, tilknytning og relasjoner. Dette er «grunnmuren» i alt vårt arbeide med barna.

Vi har et samarbeid med universitetet i Sørøst-Norge og tar imot barnehagelærerstudenter fra dem hvert år.

Barnehagen har tre avdelinger.

  • Hestehoven: 0-3 år
  • Hvitveisen: 2-6 år
  • Blåveisen: 2-6 år

 Søke barnehageplass

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Antall barn: 50
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall ansatte: 14

Barnets hverdag

Ledelse og avdelinger

Konstituert enhetsleder/styrer

Solgunn Eikebø
Telefon: 952 45 450

Avdelingene:

Blåveisen: 481 75 139                                                 

Hvitveisen: 481 72 129                                       

Hestehoven: 481 52 943  

Åpningstider

07.00 - 17.00

Telefon

952 45 450

E-post

Besøksadresse

Tors vei 182
3472 Bødalen

Fronter

Fronter - innlogging