Barnehagen ligger i et boligområde med skog, mark og gårder og i nærheten av skolen.  Vi har utelekeplass med fin natur.

Personalet er opptatt av å gi barna naturopplevelser gjennom å være mye ute. Vi er også opptatt av å støtte barns utvikling av positivt samspill derfor legger vi til rette for mye lek. De kommunale barnehagene har laget en felles pedagogisk platform som er et verdidokument. I dette dokumentet kommer barnehagens syn på læring frem.

I vår barnehage er vi spesielt opptatt av barnas språkutvikling, og at de skal lære seg å samspille godt med andre. Alle 4-åringer og 5-åringer deltar i barnehagens utegruppetilbud. Det er etablert et godt samarbeid om overgangen fra barnehagen til skolen.

Alle 4 - 5 åringer er i skogen, med en grillhytte/varmestue som utgangspunkt store deler av dagen 3 dager i uka hver uke.

Barnehagen ble en del av Bødalen oppvekstsenter i august 2010. Oppvekstsenteret består av Sydskogen barnehage, Sydskogen skole og Torvbråten skole. Dette gir mulighet for et faglig og praktisk samarbeid som kommer alle barna til gode.

Søke barnehageplass

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Antall barn: 50
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall ansatte: 14

Barnets hverdag

Ledelse og avdelinger

Enhetsleder Bødalen oppvekstsenter

Rune Glad
Telefon: 986 40 335 

Avdelingsleder Sydskogen barnehage

Jeanette Stenrud
Telefon: 920 63 536 

Åpningstider

07.00 - 17.00

Telefon

Blåveisen: 481 75 139                                                  Hvitveisen: 481 72 129                                        Hestehoven: 481 52 943                                     Avdelingsleder: 920 63 536

E-post

Besøksadresse

Tors vei 182
3472 Bødalen

Fronter

Fronter - innlogging